Via fiber
Engångsavgift
Ingen
Bindningstid
12 månader
Uppsägningstid
Ingen
info
Lokal information
Anslutningsavgift till Stadsnätet tillkommer alltid enligt offert.