Via fiber
Engångsavgift
Ingen
Bindningstid
12 månader
Uppsägningstid
Ingen
info
Lokal information
Anslutningsavgift till Stadsnätet tillkommer alltid enligt offert.
Nordlo-logo100Mbit Internetaccess
Denna information tillhandahålls av Nordlo Jönköping AB Denna information tillhandahålls av Nordlo Jönköping AB